fbpx

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Centrum voor Kinderwens en Natuurlijk Annerieke als je behandelende therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn Afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als je je e-mailadres achterlaat bij een download, voor een online product en om je in te schrijven voor de nieuwsbrief, gebruik ik je adres om je te informeren over relevante informatie voor jou. Je kan je altijd weer uitschrijven mocht je daar geen interesse meer in hebben.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
Je naam, adres en woonplaats
Je klantnummer en/of je geboortedatum
De datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 overige
natuurgeneeskunde’ of ‘24104 acupunctuur’.

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken. Wil je contact over jouw privacy? Mail me op info@centrumvoorkinderwens.nl

Gratis live webinar: Zwanger zonder IVF

 

Wil jij graag zwanger worden? 


In mijn gratis live webinar ontdek je:

- Wat jij kan doen om je zwangerschap dichterbij te brengen

- Hoe je de regie over je kinderwens kan behouden

- Hoe je IVF kan voorkomen of je zo goed mogelijk kan voorbereiden

- Of mijn cursus ook iets voor jou/jullie kan zijn

Klik hier om je aan te melden! 

 

You have Successfully Subscribed!